Sobre nós

DESDE CÁMARA é un blog construído por e para afeccionados á fotografía sen complexos, que queren aprender e mellorar as súas imaxes e sobre todo compartir a súa evolución para que outros afeccionados poidan animarse a seguir o seu camiño.

Por suposto, non é un sitio cerrado e calquera persoa que teña certo nivel de seriedade e gañas de compartir pode sumarse ao equipo. Precisarase nada máis ca ter gañas de aprender e gozar do acto fotográfico sendo no nivel que teñas o de menos. Aquí ninguén se considera un experto en nada, estamos só para axudarmos e comentarmos as nosas fotos desde o respecto. Procuramos divertirmos con aquelo que nos gusta facer e non admitiremos mal ambiente, para iso atoparás moitos foros nos que descargar as túas frustracións. Se decides vir, que sexa cun sorriso e a mellor educación que poidas amosar, amósanos a túa mellor faciana.

Co tempo poderemos ir organizando saídas e facer medrar o sitio, por iso tamén precisamos da túa axuda para darlle certa difusión.

Podes contactarnos, tanto á administración coma a calquera dos membros colaboradores, usando o contacto directo que che amosan no seu perfil ou simplemente cubrindo o formulario e indicando con quen queres falar e a administración llo fará saber para que se poida poñer en contacto contigo. Todo isto o atoparás no menú desplegable. Calquera tipo de comunicación implica a aceptación das políticas de privacidade.

Agradecémoste a visita, agardamos que che fora proveitosa e que te decidas algún día unirte a nós.

DESDE CÁMARA es un blog construido por y para aficionados a la fotografía sin complejos, que quieren aprender y mejorar sus imágenes y sobre todo compartir su evolución para que otros aficionados puedan animarse a seguir su camino.

Por supuesto, no es un sitio cerrado y cualquier persona que tenga un cierto grado de seriedad y ganas de compartir puede irse sumando. Se necesitará nada más tener ganas de aprender y disfrutar del acto fotográfico siendo el nivel que tengas lo de menos. Aquí nadie se considera un experto en nada, estamos solamente para ayudarnos y comentarnos nuestras fotos desde el respeto. Buscamos divertirnos con aquello que nos gusta hacer y no admitiremos malos rollos, para eso encontrarás muchos foros en los que descargar tus frustraciones. Si vienes, que sea con una sonrisa y la mejor educación que puedas mostrar, enséñanos tu mejor cara.

Con el tiempo podremos ir organizando salidas y hacer crecer el sitio, por eso también necesitamos tu ayuda para darle cierta difusión.

Puedes contactarnos, tanto a la administración como a cualquiera de sus miembros colaboradores, utilizando el contacto directo que te muestran en su perfil o simplemente cubriendo el formulario e indicando con quién quieres hablar y la administración se lo hará saber para que se pueda poner en contacto contigo. Todo esto lo encontrarás en el desplegable. Cualquier tipo de comunicación implica la aceptación de las políticas de privacidad.

Te agradecemos la visita, esperamos que te haya sido provechosa y que te decidas algún día a unirte a nosotros.

 Grazas pola túa atención e boas vistas desde cámara!

¡Gracias por tu atención y buenas vistas desde cámara! 

 

Comentarios

Publicacións populares